อัพงานครับ จีซัส เบอร์เจส
ขอบคุณสำหรับการเข้าชมครับ

อัพเดทครับผม พลเรือโท สโมคเกอร์
ขอบคุณสำหรับการเข้าชมนะครับ